Velkommen til JÆRtakst AS!
JÆRtakst AS er medlem av Norges Takseringsforbund og er autorisert i henhold til forbundets regler, krav til skolering og etterutdanning.
NTF Takseringsstandard og JÆRtakst AS sitt KS-system er til enhver tid gjeldene styringsverktøy ved utførelse av oppdrag. JÆRtakst AS sitt KS-system er utarbeidet i henhold til krav i NS ISO 9001:2000.
 

 
 
 
 
Vår forretningside:
Å betjene Jærens behov for taksering innen bolig-, nærings- og landbrukseiendommer.

 
Vår visjon:
Å arbeide hardt for å opprettholde og videreutvikle tilliten i markedet på Jæren, som skal resultere i at alle med takseringsbehov velger JÆRtakst AS som første og eneste valg.

 
Vår forretningsplan/ strategi:
Å systematisk arbeide for å oppnå fastsatt visjon. Dette skal vi oppnå ved å arbeide etter etablert forretningsplan, kundekrav, myndighetenes krav, NTF’s instrukser, etiske regler og retningslinjer, samt god takstmannsskikk.
 


   
   Del på:         
 
Søk:

Kontakt oss

post@jaertakst.no
Tlf: 916 00 700
Hognestadveien 88, 4344 Bryne

 


Vis større kart